Za 2 tygodnie uczniowie wrócą do szkół i rozpoczną naukę w trybie stacjonarnym. Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzieci nie będą poddawane testom na obecność koronawirusa, ani nie zostaną wprowadzone obowiązkowe szczepienia dla osób powyżej 12 roku życia.
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się kalendarz roku szkolnego 2021/2022. Zaznaczono w nim dni wolne od zajęć w nadchodzących semestrach, a także terminy egzaminów. Są tam najważniejsze daty dla uczniów. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 wygląda następująco:

Rozpoczęcie zajęć – 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe: 17 – 30 stycznia 2022 r. (województwo wielkopolskie)
Wiosenna przerwa świąteczna – 14–19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty – dokładną datę ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach – 24 czerwca 2022 r.
Wakacje – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.