Prezydent Beata Klimek złożyła w Radzie wniosek o sprzedaż majątku
miasta w postaci mieszkań komunalnych. Rada się zgodziła. Co dalej? Pytają Radni Koalicji Obywatelskiej
Jak wówczas zapewniano, środki uzyskane ze sprzedaży miały być przeznaczone między innymi na poprawę warunków lokalowych mieszkańców.
Dziś, w świetle tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i biegu terminów w niej zawartych, owa poprawa warunków ma jeszcze jeden aspekt, dotyczący jakości powietrza w naszym mieście. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z przepisem art. 334 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, kto nie wykona nakazów uchwały Sejmiku, będzie podlegał karze grzywny i tym „kimś” nie będzie nasza miejska Spółka, a lokatorzy zasobów pod zarządem MZGM Sp. z o. o. Trudno uznać przy tym, że wymiana źródła ogrzewania w wynajmowanym mieszkaniu do drobna naprawa czy wymiana.

Radni pytają :
1. Ile mieszkań komunalnych sprzedano w 2020 r.? Za jaką kwotę?
2. Ile mieszkań komunalnych wyremontowano w 2020 r.? Za jaką kwotę?
3. Ile mieszkań komunalnych wciąż nie posiada własnej łazienki?4. Ile źródeł ogrzewania – pieców węglowych – wymieniono w mieszkaniach komunalnych
na bardziej ekologiczne? Za jaką kwotę?
5. Ile pieców węglowych pozostało w mieszkaniach komunalnych?