Minimalna wydolność systemu pozwoli na wykonanie 3,4 mln szczepień miesięcznie. W pierwszej kolejności zostaną zaszczepieni pracownicy służby zdrowia w tzw. szpitalach węzłowych. Szpital w Ostrowie zapewne na tej liście będzie.
Kluczową rolę będą pełnić szpitale węzłowe, których ma być 508. Mają za zadanie przyjmować zgłoszenia od podmiotów leczniczych i aptek, które będą chciały zaszczepić personel – Szpitale pediatryczne i onkologiczne, czyli szpitale monoprofilowe będą zajmowały się szczepieniem tylko swojego personelu. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady lecznicze, które muszą zaszczepić swój personel i pacjentów to trzecia grupa – poinformował Niedzielski.

Termin zgłaszania osób, które będą podlegały szczepieniu i są zatrudnione w wyżej wymienionych placówkach mija 16 grudnia.