Renowacja ponad 160 drewnianych zabytków w 24 kościołach. Taki ambitny cel wyznaczyła sobie Diecezja Kaliska. To jeden z największych projektów unijnych w Polsce w zakresie dziedzictwa kulturowego. Jego wartość to 22,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 19 mln zł. We wtorek w Centrum Józefologicznym przy ul. Złotej 144 podsumowano dotychczasowe efekty zadania.

Diecezja Kaliska może poszczycić się faktem, że na jej terenie znajduje się ponad 80 zabytkowych drewnianych kościołów.  – 57 pełni funkcję kościołów parafialnych. Ich stan jest różny. Oczywiście Pani konserwator czuwa, ale nie zawsze są odpowiednie środki na ten cel. Dzięki pracom konserwatorskim przeprowadzonym w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej to się zmienia – mówił ksiądz biskup Edward Janiak.

Pełna nazwa projektu to: „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”. I etap obejmował prace przy blisko 100 obiektach drewnianych w 17 kościołach (drewnianych i murowanych). Spectrum działań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych było bardzo szerokie. Pracami renowacyjnymi i konserwatorskimi objęto zabytki nieruchome (np. więźby dachowe, belki zrębowe czy sygnaturkami) jak i zabytki ruchome (np. ołtarze, obrazy, rzeźby, chrzcielnice, feretrony, konfesjonały, ambony i in.).

W Kaliszu w projekcie wziął udział Kościół OO. Franciszkanów pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Dzięki inicjatywnie Diecezji odnowiono tu prospekt organowy,balustradę chóru muzycznego, ambonę, obrazy olejne: bł. Jolanty, św. Cecylii, św. Kazimierza, św. Heleny, św. Pawła, Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana, konfesjonały i rzeźbę Chrystusa u słupa.

Zrealizowane dotychczas działania mają swoją kontynuację w postaci II Etapu projektu. W jego ramach przewidywane są prace konserwacyjne i renowacyjne w 9 kościołach z I Etapu oraz w 7 nowych obiektach zabytkowych: w Górznie, Kozie Wielkiej, Krotoszynie, Mikstacie, Ołoboku, Stawie Kaliskim i Zdunach.

 

W realizacji projektu finansowo partycypowały parafie, których łączny wkład własny wyniósł blisko 1,2 mln zł oraz samorządy lokalne, które łącznie na renowację i konserwację drewnianych zabytków przekazały ponad 340 000 zł.

Zadanie to nie tylko odnowienie drewnianych zabytków, ale i działania edukacyjno-kulturowe. W planach jest zorganizowanie festiwalu w postaci cyklu koncertów prezentujących organy oraz „Dzień z zabytkiem:, podczas którego kościoły otworzą swoje podwoje dla szerokiego grona zwiedzających.

2018-09-12 ok24.tv za faktykaliskie.pl