O jakich datach musisz pamiętać, jeśli 28 czerwca jedziesz na wakacje lub chcesz zagłosować korespondencyjnie?

Wybory odbędą się 28 czerwca w godzinach 7-21. Druga tura – 12 lipca.

W związku z epidemią, każdy z nas może głosować korespondencyjnie.
Oto najważniejsze terminy dla osób, które chcą głosować poza miejscem zamieszkania:
Do 16 czerwca wyborcy, którzy zgłosili konsulom zamiar głosowania w wyborach 10 maja mają czas na to, by poprosić o zmianę w spisie wyborców.

23 czerwca – to ostateczny termin na dopisanie się do listy uprawnionych do głosowania w wybranej gminie.

25 czerwca – to ostateczny termin na zgłoszenie przez wyborcę przebywającego za granicą wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie za granicą lub na statkach morskich.

26 czerwca – to ostateczny termin, w którym możemy otrzymać zaświadczenie uprawniające nas do głosowania w dowolnej komisji wyborczej.
Głosowanie przez pełnomocnika

Do 19 czerwca osoby niepełnosprawne lub te, które skończyły 60 lat mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Taki akt pełnomocnictwa można wycofać do 26 czerwca.

Głosowanie korespondencyjne

Część z nas będzie musiała zostać w domu. W dniu ogłoszenia wyborów blisko 80 tys. osób znajdowało się w kwarantannie. Dla nich jedynym rozwiązaniem jest głosowanie korespondencyjne. Może się również okazać, że na danym obszarze będzie dopuszczona wyłącznie taka forma głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra zdrowia może zdecydować tak w razie nagłego i znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej na danym obszarze. Ma na to czas do 21 czerwca.

Jeśli jednak mamy wybór, w jakiej formie chcemy głosować – 13 czerwca mija termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą (w związku z tym, że to sobota termin zostaje wydłużony do 15 czerwca). 22 czerwca mija termin, w którym wyborca może odebrać w konsulacie pakiet do głosowania korespondencyjnego (jeśli wcześniej zgłosił taki zamiar), do tego dnia konsule mają obowiązek wysłać wyborcom pakiety wyborcze.

Z kolei 16 czerwca mija termin zgłoszenia w urzędzie gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju. Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego powinni otrzymać pakiety wyborcze do 23 czerwca.

Do 23 czerwca wyborcy, którzy wiedzą, że w czasie wyborów będą w kwarantannie lub izolacji domowej mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.

Do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do skrzynek pocztowych lub dostarczenie ich do urzędów gmin. Ale również w dniu wyborów w godzinach otwarcia lokali będzie możliwe dostarczenie kopert do właściwych obwodowych komisji wyborczych – osobiście lub za pośrednictwem innych osób.

Uwaga! Osoby poddane obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, które rozpoczęły kwarantannę lub izolację po piątym dniu przed dniem wyborów – mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego nawet do 26 czerwca. Wtedy dostaną pakiety do głosowania korespondencyjnego.
Źródło BIGDATA