Blisko 15 stron liczy – póki co – wzór wniosku na tzw. 500+ zwane fachowo świadczeniem wychowawczym. W Ostrowie Wielkopolskim wnioski trzeba będzie składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Do obsługi programu wspierania rodzin w MOPSie będą zatrudnione dodatkowo 4 osoby – zapowiada Urząd Miejski w Ostrowskie Wielkopolskim. Ustawa wejdzie w życie od 1 kwietnia 2016 roku i od tego momentu będą przyznawane świadczenia wychowawcze. Szacuje się, że do województwa wielkopolskiego trafi 1 458 734 000 zł na realizację programu „Rodzina 500 plus”. Samorządy na obsługę tego zadania otrzymują 2 procent całego transferu, a także ponad miesiąc vacatio legis. Wynika z tego, że wielkopolskie samorządy otrzymają 29 174 680 zł.

56b0e6f9dc9ca_o,size,1068x623,q,71,h,a69421

Wnioski powinny być składane przez jednego z rodziców. Oprócz danych takich jak imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny czy obywatelstwo, we wniosku trzeba także zamieścić dane na temat dzieci, na które chcemy pozyskać świadczenie. Trzeba też potwierdzić, że dzieciom nie przysługują inne świadczenia wychowawcze. Należy dołączyć także oświadczenie o dochodach w roku kalendarzowym, który poprzedza okres w którym ubiegamy się o świadczenie.  Wniosek należy złożyć osobiście lub drogą internetową. Środki przekazane zostaną na wskazane konto lub wypłacone gotówką.

Jak informuje resort Rodziny świadczenie wychowawcze wynosić będzie 500 zł netto, od tej kwoty nie będą odprowadzane podatki. W kolejnych latach kwota ta może być podnoszona o stopień inflacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w styczniu tego roku zaprosiło przedstawicieli gmin na konsultacje dotyczące programu. Rozmawiano wówczas o wsparciu organizacyjnym, jakiego resort udzieli samorządom.

Szacujemy, że na realizację zadania konieczne będzie wyznaczenie dwóch pomieszczeń biurowych oraz utworzenie czterech dodatkowych etatów. Jak w przypadku innych świadczeń rodzinnych, pracownicy ośrodka pomocy społecznej mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy, który wykaże, czy otrzymane środki nie są marnotrawione i są wydawane zgodnie z przeznaczeniem. W razie konieczności gotówka będzie mogła być zamieniona na pomoc rzeczową lub na opłacenie usług – dodaje zastępca prezydenta Ewa Matecka.

Dopiero po złożeniu wniosków wiadomo będzie, ile osób uprawnionych jest do otrzymania świadczenia. W Ostrowie Wielkopolskim zamieszkuje około 12 tysięcy osób w wieku do osiemnastego roku życia. Ilu z nich będzie mogło skorzystać ze świadczeń – tego dowiemy się z pewnością po pierwszym przeliczeniu złożonych wniosków.

2016-02-10 ok24.tv