Inwestycje, rozwój i piękno miasta. To podsumowanie 15 lat Ostrowa i Polski w Unii Europejskiej. To czas bezprzykładnego rozwoju i wielkiej naprawdę dobrej zmiany. Po unijnych inwestycjach oprowadza poseł Jarosław Urbaniak.


Pamiętajmy też, że Unia to wspólnota, wspólnota wartości znacznie wykraczająca poza równy chodnik, nową drogę czy oczyszczalnię ścieków.