Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów, a następnie ich ukrywaniem, demontażem i zbywaniem.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 4 mężczyzn, w wieku 37, 40, 52 i 59 lat. Wymienionym zarzucono, że w okresie od czerwca 2004r. do września 2012r. brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów, ich ukrywaniem, demontażem i zbywaniem. W zarzucie zaznaczono, że zajmowali się oni przyjmowaniem i pomocą w ukryciu pochodzących z kradzieży samochodów lub ich elementów, a także ich zbywaniem bądź pomocą w zbyciu. W odrębnych zarzutach opisano, że we wskazanym okresie, działając z zamiarem, aby inne osoby dokonywały „kradzieży z włamaniem” samochodów, ułatwiali oni ich popełnienie w ten sposób, że zapewniali je („inne osoby”), że pochodzące z kradzieży pojazdy zostaną przez nich „nabyte, przyjęte, ukryte i zbyte w całości lub w częściach”, czego faktycznie dokonywali, przez co ułatwiali dokonanie kradzieży 142 pojazdów o łącznej wartości blisko 9 200 000 zł. W odniesieniu do jednego z oskarżonych, 37-letniego przyjęto, że zarzucanych mu czynów, wcześniej opisanych, dopuścił się on w okresie od czerwca 2004r. do października 2007r. oraz od maja 2009r. do września 2012r., w międzyczasie (od października 2007r. do maja 2009r.) odbywał on karę pozbawienia wolności. W zarzutach dodano, iż oskarżeni z opisanego działania „uczynili sobie stałe źródło utrzymania”.

OBRAZ_PROKURATURA_2

Do wszczęcia śledztwa doszło w związku z ujawnieniem na terenie posesji jednego z oskarżonych, w jednej z podostrowskich miejscowości, znacznej ilości elementów karoserii i części wymontowanych z samochodów pochodzących z kradzieży. Przeprowadzone czynności doprowadziły do ujawnienia, że na terenie posesji znajdowało się blisko 1100 wskazanych elementów i części samochodowych, a także 6 pochodzących z kradzieży samochodów.

Z dokonanych w trakcie śledztwa czynności wynika, że kradzieże samochodów, których elementy były przechowywane i sprzedawane przez oskarżonych, pochodziły z kradzieży dokonywanych na terenie Polski (głównie województwa dolnośląskiego) i Niemiec. Samochody po kradzieży, jak ustalono, były przewożone w celu dokonania ich demontażu, po czym uzyskane elementy i części były sprzedawane „hurtownikom” zajmującym się dystrybucją „części używanych”, bądź były sprzedawane za pośrednictwem internetu. Poszczególni oskarżeni, co również ustalono, zajmowali się określoną częścią działalności, występował między nimi utrwalony podział zadań. Samochody oraz uzyskane z ich demontażu części były przechowywane m.in. w stodole jednego z oskarżonych na terenie powiatu oleśnickiego, a także w magazynach w Sycowie.

Do zatrzymania podejrzanych doszło w ostatniej dekadzie sierpnia, połowie września i na początku października 2012r. Początkowo stosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Następnie zmieniono je na „środki wolnościowe” w postaci dozoru policji bądź poręczenia majątkowego.

W trakcie śledztwa uzyskano rozległe opinie kryminalistyczne  oraz mechanoskopijną dotyczącą zabezpieczonych części, a ponadto opinię biegłego z dziedziny informatyki. Przeprowadzono również analizę kryminalną całości materiałów, przy wykorzystaniu wykazów połączeń telefonicznych. Konieczne było ponadto oczekiwanie na materiały z czynności wykonywanych w drodze pomocy prawnej na terenie Niemiec, co znacznie wydłużyło czas postepowania.

Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 279 § 1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem – pomocnictwo)  zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

 

ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO
Janusz  Walczak