Trwa przebudowa ulic Warszawskiej i Lipowej w Kępnie. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa infrastruktury podziemnej, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej, budowa nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa sieci wodociągowej i ciepłowniczej a także przebudowa nawierzchni jezdni.

Prowadzone roboty spowodują istotne zmiany organizacji ruchu w centrum Kępna. Wszystkie odcinki będą realizowane przy całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego. Dlatego też zwracamy się do wszystkich uczestników ruchu oraz mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dużą wyrozumiałość dla powstałych czasowych utrudnień i ograniczeń ruchu. Wykonawca robót będzie podejmował działania w celu minimalizowania utrudnień jednak nie ma możliwości wykonania planowanych robót bez czasowego całkowitego zamknięcia ruchu na poszczególnych odcinkach ulicy Warszawskiej oraz Lipowej. Z tego też powodu zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców oraz właścicieli lokali użytkowych o przewidywanie utrudnień i przygotowanie się do zmienionego sposobu dojazdu do nieruchomości.

Całość prac zostanie wykonana z podziałem na 3 etapy:

10.04. – 20.04 – prace przygotowawcze

23.04. – 01.06. I ETAP – ulica Warszawska na odcinku od nr 32 do 26 (skrzyżowanie z ulicą Lipową),

03.06 – 31.07. II ETAP – ulica Warszawska na odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Starej,

01.08. – 31.08. III ETAP – ulica Lipowa.

Zakończenie prac planowane jest na 31 sierpnia br.