Od początku tego roku zmniejszyła się liczba osób oczekujących na przydział mieszkań komunalnych w Kaliszu. Jednak nadal w kolejce czeka 1270 kaliszan. Tylko od 2013 roku lista wydłużyła się o 450 osób. – Jest to przyrost nieprawdopodobny. Mimo wybudowanych nowych bloków w ostatnich latach, liczba oczekujących wzrosła – powiedziała wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak:

– W tym roku, poza oddanym budynkiem KTBS-u przy ulicy H. Sawickiej 51, z uwagi, że nie zostało to zaplanowane w budżecie, który odziedziczyliśmy po poprzednikach, nie wybudowaliśmy żadnego budynku komunalnego. A pomimo to, liczba wnioskujących się zmniejszyła. To efekt dokonanych przez nas aktualizacji najwcześniej złożonych wniosków, czyli z 2004 roku. Okazało się, że wiele osób, które wtedy składało te wnioski, dziś nie jest tym zainteresowana.

Miasto chce też zwiększać liczbę mieszkań komunalnych przeznaczonych do remontu na własny koszt. „Osoby, które otrzymują takie mieszkania, bardziej o nie dbają” – dodała Pawliczak. Aktualnie w mieście jest 389 lokali socjalnych.