Zniszczenie co najmniej jedno gniazda ściśle chronionych szpaków a także 3 innych gatunków na ww. topolach: dzięcioła dużego, sierpówki i kawki.
Zaniepokojone szpaki krążyły godzinami nad miejscem wycinki!Zniszczono .
O sprawie pisze Facebookowy profil Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego.
Jak czytamy na profilu, zgodę na wycinkę wyraziła Prezydent Ostrowa Beata Klimek, formalnie organ ochrony przyrody na terenie miasta.