20 września br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w konkursie na poddziałanie 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

To pierwszy tak duży sukces gmin i miast wchodzących w skład aglomeracji, ponieważ pieniądze na rewitalizację otrzymało  aż 11 miast i gmin. Pozytywnie procedurę przeszły wnioski Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Odolanowa, Przygodzic, Raszkowa, gminy i miasta Koźminek, Żelazkowa, Gminy Ostrów Wielkopolski, Godziesz Wielkich, Liskowa i Gołuchowa.

ZITy to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które otrzymały w poprzedniej kadencji osobną, wydzielona pule pieniędzy, na inwestycje realizowane w ramach AKO czyli Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

2018-10-11 ok24.tv