Kolejne remonty trwają w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Po wyremontowaniu kilkunastu pokoi i zaadaptowaniu pomieszczeń za Salą Sesyjną nad Bankiem BOŚ w zestawieniu faktur i płatności widać kolejne rachunki m.in. za wykonanie remontu instalacji: komputerowej, elektrycznej, elektrycznej gospodarczej, oświetlenia, wentylacji. 300 tysięcy złotych otrzymała spółka komunalna Miejski Zakład Zieleni tytułem zadania „Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika”. Ponad 1,8 mln złotych otrzymało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego Kanbruk  za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Wykaz umów:

1WIG.RZP.272.004.2017 z dnia 2017/02/24 obowiązuje od 2017/02/24 do 2018/01/051805025.00Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBRUK Sp. z o.o.zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu buforowego (P&R) wraz z węzłem przesiadkowym oraz odcinkiem ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim” w ramach Projektu pt. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” nr RPWP.03.03.01-30-0021/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
2WE.RS.524.49.2016/IS 14/57 z dnia 2017/02/24 obowiązuje od 2017/02/24 do 2017/04/307500.00Klub Sportowy ICE MAT TeamWsparcie realizacji zadania pn.: IV Ostrowski ICE MAT Półmaraton
3WOT/RAG/4/2017 z dnia 2017/02/23 obowiązuje od 2017/02/23 do 2017/03/1012300.00Z.U.P-H. EnergetykSp. z o.o.Usługa wykonania remontu instalacji: komputerowej, elektrycznej, elektrycznej gospodarczej, oświetlenia, wentylacji – w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
4WE.RS.524.18.2016/IS 7/56 z dnia 2017/02/21 obowiązuje od 2017/03/01 do 2017/05/06800.00Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskimwsparcie realizacji zadania pn.: XXX Wiosenny Rajd „Bocianim Szlakiem”,
5WE.RS.524.86.2016/ZT 24/55 z dnia 2017/02/21 obowiązuje od 2017/02/21 do 2017/12/3120000.00Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury VicunaWsparcie realizacji zadania pn.: Turnieje i rozgrywki o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
6WIG.RZP.272.003.2017 z dnia 2017/02/17 obowiązuje od 2017/03/01 do 2018/02/28300000.00Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika.
7WE.RS.524.24.2016/ZT4/54 z dnia 2017/02/16 obowiązuje od 2017/03/01 do 2017/07/312000.00Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców”Wsparcie realizacji zadania pn.: Cykliczny turniej piłki nożnej ks. Romana Sroczyńskiego
8WE.RS.524.36.2016/SZ 14/53 z dnia 2017/02/16 obowiązuje od 2017/02/27 do 2017/12/3010000.00Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk”Wsparcie realizacji zadania pn.: Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii
9WOT/RAG/3/2017 z dnia 2017/02/15 obowiązuje od 2017/02/15 do 2017/02/226273.00M5 Budownictwo Ogólne i Drogowe Łukasz SadowskiWykonanie otworów drzwiowych oraz osadzenia drzwi zgodnie z projektem budowlanym robót remontowych udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego
10WOT/RAG/2/2017 z dnia 2017/02/14 obowiązuje od 2017/02/14 do 2017/12/312000.00Naprawa Maszyn Biurowych Władysław Torbus BiuroserwisKonserwacja i naprawy liczących maszyn biurowych, będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
11WE.RS.524.9.2016/IS 17/50 z dnia 2017/02/10 obowiązuje od 2017/02/20 do 2017/10/312000.00Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie WielkopolskimWsparcie realizacji zadania pn.: Turystyka piesza i rowerowa członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim
12WIG.RZP.272.002.2017 z dnia 2017/02/10 obowiązuje od 2017/02/13 do 2017/06/0988400.00Zespół Szkół Technicznychświadczenie usługi nauki pływania dzieci 6-letnich z Przedszkoli nr: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, „Nasz Domek”, „Sowy i Sówki”, Sióstr Salezjanek, a także sześciolatków z klas pierwszych Szkół Podstawowych nr: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, SP Spółdzielni Oświatowej „Edukator”, Polsko-Kanadyjskiej SP, SP Sióstr Salezjanek
13WE.RS.524.75.2016/SZ 31/51 z dnia 2017/02/10 obowiązuje od 2017/02/10 do 2017/12/3125000.00KS „ONE TEAM’Wsparcie realizacji zadania pn.: : Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej dziewcząt oraz organizacja zgrupowania szkoleniowo-sportowego,
14WE.RS.524.80.2016/SZ 28/52 z dnia 2017/02/10 obowiązuje od 2017/02/10 do 2017/12/315000.00Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski ZachodniWsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć w piłce siatkowej,
15WOT/RAG/1/2017 z dnia 2017/02/09 obowiązuje od 2017/02/10 do 2017/02/112800.00Szwał-Mal Przemysław SzwałekUsługa malowania pomieszczeń – klatka schodowa od poziomu 0 do pierwszego piętra oraz dyżurka (ściany oraz sufit) w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kościuszki 12a w Ostrowie Wielkopolskim
16WE.RS.524.62.2016/IS 24/48 z dnia 2017/02/08 obowiązuje od 2017/09/19 do 2017/11/081500.00Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wielkopolski Parafia św. Pawła ApostołaWsparcie realizacji zadania pn.:XXV Sztafeta Biegowa Trasą Męczeńskiej Śmierci ks. J. Popiełuszki,
17WE.RS.524.70.2016/SZ 25/47 z dnia 2017/02/08 obowiązuje od 2017/02/10 do 2017/12/3112000.00Ostrowskie Towarzystwo SzachoweWsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach
18WE.RS.524.69.2016/ZT 20/46 z dnia 2017/02/08 obowiązuje od 2017/03/01 do 2017/06/303500.00Ostrowskie Towarzystwo SzachoweWsparcie realizacji zadania pn.: Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w Szachach o Puchar Prezydenta Miasta na rok 2017
19WE.RS.524.61.2016/IS 25/49 z dnia 2017/02/08 obowiązuje od 2017/06/15 do 2017/08/102000.00Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wielkopolski Parafia św. Pawła ApostołaWsparcie realizacji zadania pn.:XIX Sztafeta Biegowa Ostrów Wielkopolski – Częstochowa
20WE.RS.524.17.2016/IS 5/45 z dnia 2017/02/07 obowiązuje od 2017/02/15 do 2017/04/08500.00Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie WielkopolskimWsparcie realizacji zadania pn.: Rajd Turystyczny „Marzanna 2017”
21WE.RS.524.42.2016/SZ17/41 z dnia 2017/02/01 obowiązuje od 2017/02/01 do 2017/12/319000.00Uczniowski Klub Sportowy DziewiątkaWsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce koszykowej. Organizacja obozu szkoleniowego
22WE.RS.524.1.2017/P3/44 z dnia 2017/02/01 obowiązuje od 2017/02/01 do 2017/12/3130000.00Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie WielkopolskimPowierzenie realizacji zadania pn.: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Ostrowie Wielkopolskim
23WE.RS.524.7.2016/IS 10/39 z dnia 2017/02/01 obowiązuje od 2017/06/05 do 2017/06/301000.00Ostrowskie Towarzystwo Badmintona LotkaWsparcie realizacji zadania pn.: Turniej rodzinny w badmintona
24WE.RS.524.38.2016/SZ15/42 z dnia 2017/02/01 obowiązuje od 2017/02/01 do 2017/12/3125000.00Uczniowski Klub Sportowy SzczypiorniakWsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w piłce ręcznej. Organizacja obozów szkoleniowych
25WE.RS.421.3.2017/14 z dnia 2017/02/01 obowiązuje od 2017/02/01 do 2017/12/31600000.00BM Slam Stal S.A.Wsparcie realizacji zadania pn.:Udział drużyny BM SLAM STAL S.A. Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2016/2017 i 2017/2018
26WE.RS.524.68.2016/SZ24/40 z dnia 2017/02/01 obowiązuje od 2017/02/01 do 2017/12/3115000.00KUKS ZębcówWsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w KUKS Zębców
27WE.RS.524.51.2016/SZ 16/43 z dnia 2017/02/01 obowiązuje od 2017/02/01 do 2017/12/3124000.00Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk”Wsparcie realizacji zadania pn.: Pływanie po zdrowie – szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu