Dla uczestników Konferencji i Rady Krajowej zorganizowano również objazd po interesujących inwestycjach miejskich Ostrowa Wlkp,- ekologicznym / elektrycznym autobusem MZK,
.- który to objazd wzbudził duże zainteresowanie uczestników spotkania – potwierdzając uznanie dla nowatorskich rozwiązań inwestycyjnych władz samorządowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego
.- m .in. w zakresie rozwiązań komunikacyjnych, kulturalnych i budownictwa socjalnego / społecznego.
Kolejnym ważnym akcentem było Posiedzenie wyjazdowe w Ostrowie Wlkp – Zarządu Krajowego STK RP – w dniu 11 czerwca 2019 roku – pod przewodnictwem Prezesa Zarządu – prof. dr hab. .inż Janusza Dyducha – w którym uczestniczyli również członkowie władz krajowych z naszego regionu – Prezes O/SITK RP Seweryn Kaczmarek – Przewodniczący Rady Krajowej i Prezes Honorowy O/ SITK RP – Sekretarz Sądu Arbitrażowego w Warszawie – Kazimierz Gabryś.