Konferencję otworzył i powitał zaproszonych gości w imieniu organizatorów – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia – Seweryn Kaczmarek.
W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób – Parlamentarzyści RP, Władze Samorządowe z Województwa Wielkopolskiego / Urzędu Marszałkowskiego,Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w tym m. in. z Kalisza Ostrowa Wlkp oraz Nowych Skalmierzyc, z Uczelni Wyższych i Instytutów Branżowych, Biur Projektowych, Centrali PKP, ekspertów i konsultantów oraz specjalistów ze Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych i FSNT NOT.
Z Ministerstwa Infrastruktury stosowne przesłanie do uczestników konferencji przekazał Dyrektor Departamentu Kolejnictwa – Tomasz Buczyński.
Podczas tej konferencji referaty programowe wygłosili wybitni specjaliści z dziedziny kolejnictwa w Polsce – naukowcy i praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.

dr inż Jan Raczyński z Instytutu Kolejnictwa w Warszawie – ,, Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne rozwoju kolei dużych prędkości na świecie;;
prof. PK dr hab. inż Andrzej Szarata – ,, Ocena efektywności funkcjonalnej rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce – ujęcie modelowe”.
Zbigniew Szafrański – Ekspert ds infrastruktury kolejowej – ,, Czy KDP ma szansę być zbudowana w Polsce ”.
Bartłomiej Cygan – Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – ,, Realizacja i plany w zakresie kolei dużych prędkości w Polsce”.
Marek Nitkowski – Członek Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. –
,,Działalność Spółki Koleje Wielkopolskie”.
Prezentacja znanych firm pracujących dla branży transportu szynowego – VOSSLOH i ViaCon