Istotnych faktem jest również podpisana deklaracja przez Polskę – ukończenia tej inwestycji do 2030 roku.- co stawia pod znakiem zapytania Polskę jako wiarygodnego partnera i członka UE.
Zasadność takiego rozwiązania potwierdziła również ta konferencja naukowo – techniczna – jak również dyskusja specjalistów i ekspertów oraz większości uczestniczących w dyskusji polityków i samorządowców oraz posłów z Komisji Infrastruktury. Sejmu RP.

Były Minister Infrastruktury i Budownictwa / Poseł na Sejm z Komisji Infrastruktury – Cezary Grabarczyk – wypunktował korzyści wynikające z budowy tzw ,, Y ” i zagrożenia oraz nieefektywność rozwiązań obecnie proponowanych – czyli tzw ,, szprych ”. Przedstawił obowiązujące nadal akty prawne UE sankcjonujące i przyjęte rozwiązanie przebiegu KDP – tzw. ,, Y ”, które wpisują ,, Y” w europejski system transportowy KDP.
Podobne zdanie i uzasadnienia miał również poseł na Sejm RP – Jarosław Urbaniak jak również specjaliści / eksperci – ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. RP. / NOT oraz inni specjaliści / projektanci biorący udział w dyskusji.
Zdanie odmienne miał Poseł RP – Tomasz Ławniczak., wskazujący na korzyści wynikające z obecnie proponowanego rozwiązania – typu tzw szprych. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego – Beata Klimek, wskazując jednoznacznie na eliminację tak dużej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, z całego układu komunikacyjnego KDP – wg ostatnich założeń budowy sieci kolei dużych prędkości. Uznała to rozwiązanie za nieefektywne i nieracjonalne. Likwidujące w zasadzie znaczenie istotnego dla Aglomeracji węzła kolejowego – w naszym regionie.