Kolejnym nieporozumieniem jest budowa przestarzałego systemu KDP ? – dla prędkości 200 km/ h – gdzie w UE standardem uruchamianych linii są prędkości na poziomie 35o km/h.
Tym samym poprzez brak skorelowanej sieci krajowej z siecią UE i budowy w nowoczesnych standardach KDP – eliminujemy się jako Polska ze strategicznych połączeń:
UE – poprzez Polskę dalej poprzez Rosję do dalekiej Azji.
Takie warunki spełnia natomiast zaniechana budowa KDP w wariancie tzw ,, Y ”. – która trasa przebiegać miała przez Aglomerację Kalisko – Ostrowską i byłaby również dużą szansą na dynamiczny rozwój naszego regionu i kraju.
Należy tu podkreślić, że tzw Y – jest zaawansowany projektowo, po konsultacjach społecznych i zaplanowanych korytarzach transportowych. – zaakceptowanych przez UE. – i wpisanych do korytarzy transportowych UE.
Jest również priorytetową inwestycją w programie rozwoju KDP UE z możliwością bezpośredniego finansowania z dodatkowych środków europejskich jako zadanie wspólne UE. – z przedłużeniem Y do Niemiec i Czech.