Ważne słowa na niedzielę – ks. Prałat Tomasz Ilski.  – niedziela 22.11.2015