Ważne słowa na niedzielę – ks. Prałat Tomasz Ilski.  – niedziela 11.10.2015