Ważne słowa na niedzielę – ks. Prałat Tomasz Ilski.  – niedziela 27.09.2015