Ks. Prałat Tomasz Ilski – Ważne słowa na niedzielę.