Urząd Miejski pokazał za jakie umowy zostały wydatkowane publiczne środki w październiku 2016r. Warto przypomnieć, ze nie są to wszystkie wydatki, ponieważ część faktur jest realizowana i płacona bez umów. Na co wydatkowano środki? Między innymi blisko 200 tysięcy złotych na naprawę lokomotywy spalinowej oraz wagonu osobowego ( bez modernizacji zdemontowanych torów), blisko 163 tysiące poszły na bardzo ogólne zadanie: wykonanie robót uzupełniających w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Blisko 25 tysięcy złotych pochłonęła organizacja koncertu pt. „Muzyczne Obrazy” z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ponad 19 tysięcy złotych zapłacono za wykonanie podstawowej dokumentacji konserwatorskiej tzw. Kart ewidencyjnych zabytków architektury, 2 tysiące złotych zostały wydane na nagłośnienie, oświetlenie i wizualizacja koncertu pn. Ostrowskie Zaduszki.

Ponad 4 tysiące złotych wydano na powiększenie istniejącego chodnika oraz wykonanie opaski po dwóch krótszych krawędziach boiska (nie jest podane przy której szkole). Środki na budowę i modernizację dróg i chodników ma w osobnym budżecie Miejski Zarząd Dróg.

l.p.sygnaturakwotakontrahenttytuł
1WIG.RZP.272.046.2016 z dnia 2016/10/28 obowiązuje od 2016/10/28 do 2016/12/30178965.00Sławomir Rybacki Firma „PAT-POL” Sławomir RybackiNaprawa lokomotywy spalinowej oraz wagonu osobowego plenerowego w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja kolejki wąskotorowej na Piaskach-Szczygliczce w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”.
2z dnia 2016/10/18 obowiązuje od 2016/10/20 do 2016/10/20230.00Zwoliński TomaszObsługa muzyczna Dnia Seniora w dniu 20.10.2016r.
3WIG.RZP.272.045.2016 z dnia 2016/10/18 obowiązuje od 2016/10/18 do 2016/12/3043000.00DOMAR Budownictwo ArchitekturaWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej na Publiczne Przedszkole w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Agaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola”
4WE.RS.425.1/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/231000.00Red- Med Line Janusz FikusPrzygotowanie planu zabezpieczenia medycznego oraz wykonanie zabezpieczenia medycznego imprezy sportowej pod nazwą 54. Bieg Republiki Ostrowskiej.
5WE.RS.425/5/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/23120.00Przemysław BendkowskiWykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny).
6WE.RS.425/3/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/23 do 2016/10/23120.00Henryk Gałęskiwykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny).
7WE.RS.425/4/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/23120.00Violetta SzymczakWykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny).
8Aneks nr 1 do umowy WIG.RZP.272.024.2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/11 do 2016/10/28162500.06P.U.B. Cebud Ciesielski s.c. L. Ciesielski, T. Ciesielskiwykonanie robót uzupełniających w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
9WE.RS.425/2/2016 z dnia 2016/10/11 obowiązuje od 2016/10/23 do 2016/10/23120.00Krzysztof CnotliwyWykonanie obsługi sędziowskiej podczas 54. Biegu Republiki Ostrowskiej (biegi młodzieżowe, bieg główny).
10WKS 77/2016 z dnia 2016/10/10 obowiązuje od 2016/10/10 do 2016/10/22200.00Cezary Janiszewskiprojekt zaproszeń, afisza i slitera na „XII Koncert Papieski”, który odbędzie się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego
11Aneks nr 2 do umowy WIG.RZP.272.025.2016 z dnia 2016/10/10 obowiązuje od 2016/10/10 do 2016/10/314063.54DOMAR Budownictwo Architekturapowiększenie istniejącego chodnika oraz wykonanie opaski po dwóch krótszych krawędziach boiska
12WKS 76/2016 z dnia 2016/10/10 obowiązuje od 2016/10/10 do 2016/11/1024200.00Ewa Mikołajewska-Amadeusorganizacja koncertu pt. „Muzyczne Obrazy” z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowskim Centrum Kultury
13MKZ / 2/ 2016 z dnia 2016/10/07 obowiązuje od 2016/10/07 do 2016/12/1519600.00Zdzisław SchubertWykonanie podstawowej dokumentacji konserwatorskiej tzw. Kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla obiektów z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
14WKS.75/2016 z dnia 2016/10/06 obowiązuje od 2016/10/06 do 2016/11/02750.00EnStudiowykonanie projekt oraz wydruk 50 szt. plakatów na koncert pn. Ostrowskie Zaduszki „Tam jeszcze światło, tutaj cień” w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela
15WKS.74/2016 z dnia 2016/10/06 obowiązuje od 2016/10/06 do 2016/11/022000.00EnStudionagłośnienie, oświetlenie i wizualizacja koncertu pn. Ostrowskie Zaduszki „Tam jeszcze światło, tutaj cień” w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim
16WAP.RGG.57 z dnia 2016/10/05 obowiązuje od 2016/10/05 do 2016/10/311500.00Usługi Geodezyjne Piotr KościanWykonanie wznowienia granic – dz.26,27 ul. Morelowa
17WIG.RZP.272.044.2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/10/1812258.48Spychała Sylwia BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia SpychałaZakup artykułów biurowych
18WIG.RZP.272.043.2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/10/182108.84Przedsiębiorstwo Handlowe JETA sp. z o.o.Zakup artykułów biurowych
19WAP.RGG.56/2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/10/14430.50WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin KaczmarekWykonanie operatu szacunkowego- ul. Grodzieńska dz.181/2
20WKS.73/2016 z dnia 2016/10/04 obowiązuje od 2016/10/04 do 2016/11/133000.00Master-Ton Łukasz Liswykonanie nagłośnienia podczas koncertu z cyklu „ PREZYDENT ZAPRASZA…- HOT LIPS”
2143/WE/RO/2016 z dnia 2016/10/03 obowiązuje od 2016/10/03 do 2016/12/301100.00Justyna DerbichZwrot kosztów przejazdu dziecka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słaborowicach
22WAP.RGG.55/2016 z dnia 2016/10/03 obowiązuje od 2016/10/03 do 2016/10/0349000.00Wiesława MuchaSprzedaż nakładów w postaci dwóch segmentów nr 118, 119 posadowionych na działce 981wchodzącej w skład Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego LIDO
23WE.RS.524.71.2015/MI 14/81 z dnia 2016/09/29 obowiązuje od 2016/10/01 do 2016/11/304000.00Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów WielkopolskiWsparcie realizacji zadania pn.: 51. Złaz Hufca ZHP
24WE.RS.421.11.2016/13 z dnia 2016/09/28 obowiązuje od 2016/10/01 do 2016/12/3110000.00Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury VicunaPrzygotowanie i udział drużyny Salos SL w rozgrywkach III ligi męskiej

undefined