Słowo na niedzielę – ks. Dariusz Brylak.
Ciecierzyn – Kościół św. Stanisława Biskupa – Parafia Kostów.