Damian Grzeszczyk – kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta przedstawił swoje pomysły na ostrowską oświatę. Na konferencji prasowej zorganizowanej w ostrowskim nKlubie w piątek 7 września, kandydatowi na prezydenta towarzyszył radny powiatu ostrowskiego Andrzej Knopiński, długoletni dyrektor Gimnazjum nr 4.  

Jako największy problem ostrowskich uczniów Damian Grzeszczyk uznał przeciążone tornistry, proponując uruchomienie w ostrowie podwójnych kompletów podręczników (jeden w szkole, jeden w domu), jak również wyposażenie wszystkich szkół w szafki dla uczniów, w których mogliby oni pozostawiać część rzeczy przynoszonych do szkoły.

Kolejne zaprezentowane pomysły to:

– zmniejszenie liczebności klas,

– szkoła bez telefonów komórkowych (na zasadzie porozumienia dyrekcji z rodzicami),

– zakup mundurków szkolnych przez miasto (w porozumieniu ze szkołami),

– poszerzenie monitoringu w otoczeniu szkoły,

– wydłużenie godzin pracy higienistek szkolnych,

– usprawnienie dojazdu do szkół,

– dodatkowe miejskie stypendium dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Kandydat zapytany o pomysł jednego z kontrkandydatów na wprowadzenie stypendium za postępy w nauce powiedział:

– Sytuacja, w której uczeń dostaje stypendium za to, że w drugim półroczu uczył się lepiej niż w pierwszym nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż zniechęca uczniów, którzy od początku roku uzyskują dobre wyniki.

Andrzej Knopiński dodał, że sama idea nagradzania uczniów za postępy w nauce w jego ocenie jest dobra.

2018-09-08 ok24.tv za tubaostrowa.pl