+48 690 376 066

Redakcja OK24

Matuszczak Wojciech

Inicjatywa rewitalizacji targowiska

INICJATYWA REWITALIZACJI TARGOWISKA MIEJSKIEGO Od 01.01.2016 roku obowiązuje nowa treść ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dająca radzie gminy (w odróżnieniu od dotychczas obowiązującego obowiązku) prawo pobierania opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W związku z tym zaproponowałem zmianę podejścia do wykorzystania tej opłaty celem radykalnego poprawienia infrastruktury targowej, głównie na placu przy ul. Głogowskiej. Na ostatniej sesji Rady

Hide