Gorące tematy
  • Brak artykułów.
+48 690 376 066

Redakcja OK24

Kornaszewski Andrzej

Andrzej Kornaszewski – interpelacje XI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

Ostrów Wielkopolski dnia 26 sierpnia 2015 roku Interpelacja nr 1 Szanowna Pani Prezydent! W swojej interpelacji z dnia 25 lutego br dotyczącej OZC, radna Kowalska zapytała z kim zawarto umowę o dostawę biomasy, na jakich warunkach i w jaki sposób oferent został wyłoniony. Otrzymała odpowiedź cyt. „Procedury i wyniki są całkowicie transparentne i do wglądu każdego zainteresowanego. Bezprzetargowo, na zasadzie negocjacji, zawarto umowę na dostawę biomasy z naszym partnerem strategicznym