Ważne słowa na niedzielę – ks. Prałat Tomasz Ilski – niedziela 20.12.2015