Ważne słowa na niedzielę – ks. Prałat Tomasz Ilski – niedziela 06.12.2015