Jeszcze w piątek 28 osób zakażonych koronawirusem trafi do szpitala jednoimiennego w Poznaniu – taka jest decyzja wojewody Łukasza Mikołajczyka. Transport chorych zabezpieczy m.in. dowództwo 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wojewoda apeluje również do środowiska medycznego o wsparcie przy opiece nad osobami zarażonymi koronawirusem. Ewakuacja pozwoli lepiej zorganizować pracę w placówce, w której przebywa teraz 163 mieszkańców. 8 podopiecznych znajduje się w szpitalu pod opieką lekarzy, w tym 4 z nich jest zakażonych koronawirusem.

– Moja decyzja jest podyktowana ochroną życia i zdrowia wszystkich osób przebywających w kaliskim DPS-ie, zarówno pensjonariuszy, jak i personelu. Jeszcze dziś chorzy zostaną przewiezieni do jednoimiennego szpitala w Poznaniu – tłumaczy wojewoda Łukasz Mikołajczyk, który jest również w stałym kontakcie z władzami Kalisza odpowiedzialnymi za funkcjonowanie placówki oraz na bieżąco wspiera jej działanie. Placówka w Kaliszu, jak i wszystkie wielkopolskie DPS-y regularnie otrzymują z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środki ochrony bezpośredniej, m.in. jednorazowe kombinezony, maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne do spryskiwania. Dodatkowy transport środków dotarł dziś (17.04) do kaliskiego DPS-u.

Ponadto wojewoda zwrócił się do przewodniczących Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Izb Pielęgniarek i Położonych w regionie z prośbą o przekazanie zapytania członkom Izb o gotowość podjęcia się tego zadania.