Nazwa wydarzenia*:

Organizator*:

Adres email*:

 Zgłoszenie do patronatu medialnego Zgłoszenie do przygotowania relacji z imprezy

Potwierdzenie przyjęcia patronatu medialnego zostanie przesłane e-mailem.
Zasady patronatu.

Miejsce wydarzenia:

Data rozpoczęcia:

Godzina rozpoczęcia:

Godzina zakończenia:

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

Rodzaj otoczenia:

Możliwość podłączenia do energii elektrycznej:  tak nie

Czy jest nagłośnienie i czy istnieje możliwość podłączenia do mixera dźwięku?  tak nie

Czy transmisja z wydarzenia ma być udostępniona na Państwa portalu internetowym?  tak nie

Inne informacje o imprezie:

Czy organizator może pokryć koszty techniczne produkcji i transmisji?  tak nie
( standardowe koszty techniczne od 175 do 495 zł netto )