Analiza zaopatrzenia w ciepło, rozwój sieci i ograniczenie niskiej emisji to tylko niektóre obszary współpracy kępińskiej elektrociepłowni i LPGE Energia Ciepłac. List intencyjny o współpracy dla rozwoju sieci ciepłowniczej podpisali: Burmistrz Piotr Psikus, Bogdan Bieniak, Prezes Energetyki Cieplnej Kępno Sp. z o.o. oraz Robert Trzaskowski, Dyrektor Biura Rynków Małej Mocy PGE Energia Ciepła.

List intencyjny dotyczy współpracy w zakresie przeprowadzenia niezbędnych analiz technicznych i ekonomicznych dla rozwoju systemu ciepłowniczego w Kępnie. W ramach współpracy analizie będzie podlegało zapotrzebowanie na ciepło w perspektywie najbliższych 15 lat, uwzględniające: rozwój rynku ciepłej wody użytkowej aktualnych odbiorców, potencjał wynikający z przyłączania nowych odbiorców ciepła, realizację programów ograniczenia niskiej emisji oraz erozję rynku wynikającą z termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania.

Analizowane będą również możliwości rozwoju istniejącego układu sieci cieplnych na terenie Kępna, zapewniającego przyłączenie nowych odbiorców ciepła, zwiększenie dostaw do aktualnych odbiorców i realizację programów ograniczenia niskiej emisji,

Rozpatrywane będą także techniczne i ekonomiczne możliwości budowy nowych źródeł ciepła, np. w oparciu o gazowe układy kogeneracyjne, mające na celu minimalizację emisji CO² i zanieczyszczeń ze źródeł ciepła oraz spełnienia przyszłych norm środowiskowych,