O czym powinniśmy pamiętać?
500 zł wypłacane jest co miesiąc, aż do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat;
wnioski musimy składać co roku;
500 zł jest kwotą netto (tyle otrzymamy „na rękę”) – jest to kwota nieopodatkowana (nie musimy wliczać ją do dochodów podczas corocznych rozliczeń podatkowych).
300 złotych na wyprawkę szkolną
Świadczenie przyznawane w ramach programu „Dobry Start” ma zasilić domowy budżet na początku roku szkolnego – wypłacane jest raz w roku. Otrzymać je mogą uczniowie, którzy spełniają dwa warunki: nie skończyli 20 lat (lub 24 lat, jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebują kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) i uczą się w określonych typach placówek (m.in. szkole podstawowej czy ponadpodstawowej). Program nie obejmuje dzieci chodzących do przedszkola (również tych, które chodzą do tzw. zerówki – niezależnie, czy przygotowanie szkolne odbywają w przedszkolu czy szkole) i studentów.

300 zł przysługuje niezależnie od dochodu, wypłacane jest na każde dziecko, które spełnia warunki programu.