Kiedy wypłata świadczeń?
Jeśli dotrzymamy terminów i nowy wniosek złożymy do 31 sierpnia, wypłata 500 plus w ramach nowego okresu rozliczeniowego odbędzie się w październiku – zachowamy ciągłość wypłat. Jeśli dokumenty złożymy później, świadczenie również zostanie nam wypłacone, ale może zostać przerwana ciągłość wypłat.

Jeśli wniosek złożymy we wrześniu, świadczenie za październik i listopad otrzymamy do 30 listopada (czyli nastąpi miesięczna przerwa w wypłacie świadczenia, a w listopadzie otrzymamy pieniądze za dwa miesiące);
Jeśli wniosek złożymy w październiku, wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia (dwa miesiące przerwy w wypłacie świadczenia, w grudniu wypłata za trzy miesiące);
Jeśli wniosek złożymy później niż w październiku, nie dostaniemy wyrównania za wcześniejsze miesiące – prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.
Jeśli nie wyrobimy się ze złożeniem wniosku 500 plus w sierpniu, pamiętajmy, żeby zrobić to maksymalnie do 31 października (wtedy w grudniu dostaniemy wyrównanie za miesiące, w których świadczenia nie pobieraliśmy).

A co z 300 plus? Od momentu złożenia wniosku do wypłaty świadczenia może upłynąć nie więcej niż dwa miesiące. Świadczenia za wnioski złożone w lipcu i sierpniu powinny zatem zostać wypłacone do 30 września.

W zależności od tego, na którą opcję się zdecydowaliśmy, pieniądze otrzymamy przelewem na konto, przekazem pocztowym lub będziemy musieli odebrać je osobiście (w miejscu złożenia wniosku).
Zmiany w programie 500 plus
Od 1 lipca 2019 znika kryterium dochodowe – w związku z tym świadczenie będzie przyznawane na każde dziecko w rodzinie, aż do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Wnioski na pierwsze dziecko w rodzinie (obecnie bez dodatkowych obostrzeń świadczenie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko) przyjmowane będą od 1 lipca (w wersji online). Jeśli nowy wniosek złożymy do końca września, pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od lipca.