W Gminie Ostrów Wielkopolski. Strajkuje 11 placówek, pozostałe to 4 przedszkola oraz jedna szkoła podstawowa (w Daniszynie). W pozostałych placówkach nauczyciele nie prowadzą zajęć z dziećmi.

Podczas przeprowadzonego referendum, średnio 85% nauczycieli było za strajkiem. Dziś, w poniedziałek 8 kwietnia, w wielu szkołach i przedszkolach pracują jedynie dyrektorzy i katecheci. W nielicznych placówkach są to również zastępcy dyrektorów i obsługa administracji.

Publiczne Przedszkola w Gminie Ostrów Wielkopolski: 
• Lamki – 55% nauczycieli za strajkiem, do strajku nie przystąpiła obsługa administracji, 
• Gorzyce Wielkie – 64% nauczycieli za strajkiem, 
• Czekanów – 82% nauczycieli za strajkiem, do strajku nie przystąpiło dwóch pracowników z obsługi, 
• Lewków – 62% nauczycieli za strajkiem 
• Daniszyn – nie strajkuje, zajęcia odbywają się zgodnie z planem
• Biniew – nie strajkuje, zajęcia odbywają się zgodnie z planem
• Borowiec – nie strajkuje, zajęcia odbywają się zgodnie z planem
• Sobótka – nie strajkuje, zajęcia odbywają się zgodnie z planem
Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Gminie Ostrów Wielkopolski: 
• Topola Mała – 82% nauczycieli za strajkiem, 
• Wtórek – 75% nauczycieli za strajkiem, pracownicy administracji i obsługa nie przystąpili do strajku 
Szkoły Podstawowe w Gminie Ostrów Wielkopolski 
• Lamki – 71% nauczycieli za strajkiem, (pracują dyrektor, wicedyrektor oraz obsługa)
• Gorzyce Wielkie – 98% nauczycieli za strajkiem (pracują dyrektor, wicedyrektor, ksiądz, katecheta, jedna nauczycielka i obsługa) 
• Sobótka – 97% nauczycieli za strajkiem (pracują dyrektor, wicedyrektor, ksiądz i dwie katechetki) 
• Szczury – 91% nauczycieli za strajkiem, ( pracuje dyrektor i jedna nauczycielka, za strajkiem także obsługa i administracja) 
• Lewków – 97% nauczycieli za strajkiem, ( pracuje dyrektor, wicedyrektor, jeden nauczyciel i katecheta) 
• Daniszyn – nie strajkuje, zajęcia odbywają się zgodnie z planem

W placówkach oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia: w Łąkocinach, Słaborowicach, Wysocku Wielkim i Franklinowie zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Nauczyciele nie prowadzą strajku, ponieważ nie obowiązuje ich tzw. Karta Nauczyciela.