Unijne dofinansowanie wesprze wartą ćwierć miliarda zł inwestycję, która realizowana będzie na terenie gminy Jarocin. Środki pozyskane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie wpłyną nie tylko na odbudowę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jarocin, ale zainwestowane zostaną w szeroko rozumianą rewitalizację miasta.

931-6932-1100x900 931-6934-1100x900

Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin” obejmuje 5 zadań, których łączny koszt opiewa na ponad 250 mln złotych. Sporą część środków, bo aż 128 mln zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To drugie co do wielkości dofinansowanie, tuż po Katowicach, w ramach aktualnego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wielkość aglomeracji katowickiej, sukces dużo mniejszego Jarocina jest tym bardziej wyraźny. Umowa pieczętująca dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych została podpisana 11 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczenie finansowe realizacji zadania zadeklarowała też gmina Jarocin, która w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zabezpieczyła na ten cel kwotę 22 mln zł.  Pozostałe środki pochodzić będą z pożyczki z NFOŚiGW (50 mln zł) oraz obligacji wyemitowanych przez PWiK jeszcze w 2015 r. (10 mln zł). Projekt, który będziemy realizować w Jarocinie to przedsięwzięcie na miarę XXI wieku, przedsięwzięcie, jakich w Europie jest niewiele – mówił burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki podczas konferencji zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. 128 mln dotacji, czyli bezzwrotnych środków, to ok. 3 tys. zł na każdego mieszkańca naszej gminy. Na skalę Jarocina to potężna dotacja, bez której nie można by zrealizować zadania o takiej zaawansowanej technologii. Gratuluję całej załodze, bo przy tworzeniu projektu korzystaliśmy z pomocy najlepszych fachowców, doradców. Jestem dumny, że możemy realizować z wami to innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie – podkreślał burmistrz Jarocina.

Jarociński projekt opiera się w dużej mierze o modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy, dzięki czemu stanie się ona jedną z najnowocześniejszych w Polsce. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych. Dodatkowo w ramach projektu na odcinku 2,5 km przebudowany zostanie najstarszy kanał przesyłowy na ul. Poznańskiej wiodący do oczyszczalni w Cielczy.

Jednym z istotnych zadań projektowych jest ekologiczna rewitalizacja Starego Miasta i os. Kopernika w Jarocinie. Ekologiczna rewitalizacja oznacza nic innego, tylko to, że wkopane w ziemię nowe rury, które rozdzielą starą, ogólnospławną kanalizację na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, przykryte zostaną nowymi drogami i odbudowaną zielenią miejską. Ogromna inwestycja rewitalizacyjna realizowana będzie w Jarocinie na obszarze 110 ha. W jej ramach powstanie 20 km nowych sieci wodociągowych, 17 km nowych, rozdzielonych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Niezwykle ważne jest, że w miejscach objętych pracami budowlanymi powstaną nowe nawierzchnie drogowe i odbudowane zostaną tereny zielone.

Kolejne zadanie projektowe realizowane będzie w Stefanowie, gdzie w miejscu istniejącej,  zbudowana zostanie nowa stacja uzdatniania wody, a zastosowana tam technologia zmiękczania wody wpłynie na poprawę jej jakości. Dla mieszkańców najważniejsza będzie jakość tego, co dostarczymy po realizacji projektu, czyli przede wszystkim jakość wody, z której wszyscy będą korzystać. W Golinie niedaleko stacji, którą będziemy budować mamy jeden z największych zakładów przetwórstwa mięsnego i ta jakość wody jest najważniejsza – podkreślał burmistrz Adam Pawlicki.

W ramach projektu wdrożony zostanie także inteligentny system zarządzania obiektami wodno-kanalizacyjnymi. Dzięki temu majątek PWiK będzie centralnie zarządzany. Będziemy mogli monitorować sprawność infrastruktury, a to pozwala na szybszy serwis, co zwiększy zadowolenie z usług naszych klientów – podkreślał Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK. Po realizacji tego największego przedsięwzięcia w historii naszego powiatu za kwotę ćwierć miliarda zł, Jarocin będzie miał najnowocześniejszą instalację oczyszczania ścieków, odzysku z surowców z osadów pościekowych i dostawy wody – dodaje prezes PWiK.

2017-04-12 ok24.tv